Nem találod?

Collectanea IV. Sancti Martini

Új!

Collectanea IV. Sancti Martini

3 900 Ft

A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei – könyvtár, levéltár, múzeum – gondos rendben hagyományozták át a múlt írásos és tárgyi emlékeit. A megőrzés mellett feladatuknak tekintik, hogy e dokumentumokat feldolgozzák, így gazdagítsák a monostor kortárs szellemi környezetét. E kulturális párbeszéd terméke a Gyűjtemények Értesítője, a Collectanea Sancti Martini, amely a bencés rend történetével és a főapátságban őrzött dokumentumokkal kapcsolatos írásokat gyűjti csokorba. A változatos témák között mindenki találhat magának izgalmas olvasmányt.

Collectanea Sancti Martini IV.

A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 4.


Tartalom

 

  1. Tanulmány

 

Biriszló Lőrinc OSB

Kik vehetnek részt az általános káptalanon?

Egy reformkori vita előzménye és háttere

 

 

  1. Közlemények

 

Bakos Gergely OSB

Petrus Venerabilis clunyi apát levele Bernát clairvaux-i apát részére

 

  1. Salgó Ágnes

Amiről a régi könyvek mesélnek

 

Borián Elréd OSB

Faludi Ferenc költeményeinek másolatai a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban és Paintner Mihály (ex)jezsuita Faludi-életrajza

 

Tóta Péter Benedek

Czuczor Gergely és az angol nyelvű kultúrák

„Egy kísérlet”

 

Takács László

Néhány megjegyzés Szent Imre herceg pannonhalmi kultuszához

 

Bárány Zsófia

A religio és a nemzet elválaszthatatlansága

A bencés rend szerepe a modern Magyarország kialakulásában

 

Hajdók Judit

A bakonybéli apátsági templom Wilde-orgonája

 

Somorjai Ádám OSB

A Komáromi Bencés Monostor önállósítására való törekvések 1945 után és a monostor feloszlatása

 

Gereben Ferenc

„Pannonhalma olyan, mint egy sziget a tenger közepén”

Hogyan érezte magát Pannonhalmán az 1958-as I/B osztály? (Dokumentum-elemzés)

 

 

III. 1956

 

Petes Róbert

A győri papság az 1956-os forradalom napjaiban

 

Dénesi Tamás

Söveges Dávid OSB emlékei az 1956-os eseményekről és börtönbüntetéséről. Forrásközlés

 

 

 

  1. Szemle

 

Takács Melinda

Szent Márton és Pannónia. Kereszténység a római világ határán

 

Tuhári Attila

Sulpicius Severus: Szent Márton. Élete, levelek, dialógusok

 

Jakab Réka

Balatonfüredi panaszkönyv, 1836-1840

 

 

Készleten

Összehasonlítás
era1217. Készleten , , .